Discuz! Board

 找回密码
 立即注册

DZ 多版块切换筛选搜索框的写法

[复制链接]
7
天涯海角 发表于 2020-7-7 11:50:24

版主 |主题 65|帖子 98|积分 105

                        <form method=post name=sF action=$_G[siteurl]search.php?searchsubmit=yes>
                                <div class="banshic-a1 display-box box-flex">
                                        <div class="banshic-x1">
                                                <h4>需求</h4>
                                                <div class="banshic-x2">
                                                        <ul>
                                                                <li class="on">版块FID=2</li>
                                                                <li>版块FID=36</li>
                                                        </ul>
                                                </div>
                                        </div>
                                        <input type="hidden" name="formhash" value="{FORMHASH}" />
                                        <input type="hidden" name="mod" value="curforum" />
                                        <input type="hidden" name="srchtype" value="title" />
                                        <input type="hidden" name="srhfid" id="sofid" value="36" />
                                        <div class="banshic-a2 box-flex"><input placeholder="请输入搜索的关键字..." name="srchtxt" id="srchtxt"> </div>
                                        <div class="banshic-a3"><input type="submit" value="搜索"></div>
                                </div>
                        </form>

<script>
function xqz() {
        JQ('#sofid').val('2');
};
function sbz() {
        JQ('#sofid').val('36');
};
</script>

解释:通过点击事件切换<input type="hidden" name="srhfid" id="sofid" value="36" />中的value值即可,该值即为版块的fid。

一地纸 ( 闽ICP备09072999号 )

GMT+8, 2021-8-5 05:01

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表